მორბენალი სტრიქონი 150 ლარი ერთი თვე, 88x31 ზომის ბანერებზე მთავარ გვერდზე განთავსების შემთხვევაში 70 ლარი ერთი თვე.ფასები მოცემულია დღგ -ს ჩათვლით
Copyright © 2009 L&D Ltd
All rights reserved